Privacyverklaring ‘Opgeruimd Geeft Ruimte’

‘Opgeruimd Geeft Ruimte’ statutair gevestigd te Nistelrode en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 88631605 verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze aan ons verstrekt.

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres

Wij hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@opgeruimdgeeftruimte.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

‘Opgeruimd Geeft Ruimte’ verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Je te kunnen bellen, e-mailen en of bezoeken om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Verzenden van onze nieuwsbrief

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens

Gegevens zullen niet langer dan noodzakelijk bewaard blijven dan nodig voor het doel waarvoor de informatie verschaft is. Als klant worden uw gegevens in de boekhouding minimaal 7 jaar bewaard, onder andere om aan de wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen een 1 jaar na het verlopen van deze verplichting verwijderd. De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ‘Opgeruimd Geeft Ruimte’ verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden. Overige gegevens worden maximaal 1 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

‘Opgeruimd Geeft Ruimte’ verstrekt jouw persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

‘Opgeruimd Geeft Ruimte’ gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ‘Opgeruimd Geeft Ruimte’ en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@opgeruimdgeeftruimte.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Beveiligen persoonsgegevens

‘Opgeruimd Geeft Ruimte’ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via info@opgeruimdgeeftruimte.nl. Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Klachten

‘Opgeruimd Geeft Ruimte’ wijst u er op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Heeft u vragen over ons privacybeleid?

Stuur dan een e-mail naar info@opgeruimdgeeftruimte.nl. Ook wanneer u vragen heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken.